Öppna meny

Megatecs miljöarbete

ISO-certifierade

Megatec arbetar efter samma standard och principer som vårt moderbolag Speed Services. Vi är nu certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 vilket är ett fint bevis av vårt kontinuerliga förbättringsarbete med allt vi gör.

Vi väljer att jobba med miljömässigt sunda och långsiktigt hållbara tjänster och produkter. Vår verksamhet präglas av vårt sociala ansvarstagande och att vi alltid försöker minska miljö- och klimatpåverkan genom våra val.

Miljöpolicy

Vi tar hänsyn till miljöpåverkan och föroreningar relaterade till:

• produktutveckling
• etablering
• produktunderhåll
• avveckling av produkter
• resande/transporter och vagnpark

Både ledning och personal följer denna policy samt gällande miljölagstiftning och vi arbetar ständigt med att vidareutveckla vårt miljöarbete både i våra produkter och i vår verksamhet i övrigt.

ISO-certifikat Megatec

Vi är ISO-certifierade