Öppna meny

Miljö

Megatec arbetar efter samma standard och principer som vårt iso-certifierade moderbolag Speed Services.

Vi väljer att jobba med miljömässigt sunda och långsiktigt hållbara tjänster och produkter. Vår verksamhet präglas av vårt sociala ansvarstagande och att vi alltid försöker minska miljö- och klimatpåverkan genom våra val.

Miljöpolicy

Vi tar hänsyn till miljöpåverkan och föroreningar relaterade till:

• produktutveckling
• etablering
• produktunderhåll
• avveckling av produkter
• resande/transporter och vagnpark

Både ledning och personal följer denna policy samt gällande miljölagstiftning och vi arbetar ständigt med att vidareutveckla vårt miljöarbete både i våra produkter och i vår verksamhet i övrigt.