Öppna meny

Digital utomhusskylt till Skanska

Digital utomhusskylt till Skanska
Digital skylt på Skanska byggarbetsplats

Tillsammans med Inscreen har Megatec levererat digitala utomhusskyltar till Skanska.

Skyltarna fungerade som informationscentral för byggpersonal och monterades på området där Skanska uppförde Fredriksdals bussdepå.
Med hjälp av digitala kanaler kunde byggledningen på ett effektivt sätt förmedla information till sin personal på området.