Megatec Logo

Älvsbyns kommun kompletterar med fler Turistterminaler

I samarbete med IT Byn (som ger lokal service) har Megatec levererat ytterligare 2 st Turistterminaler till Älvsbyns kommun.

Terminalerna används för turistinformation på platser inom kommunen som inte är bemannad med personal, t ex Storforsen (en av Europas största forsar).