Öppna meny

CSR - socialt ansvarstagande

Eftersom Megatec arbetar med socialt ansvarstagande, bra miljöval och minskad miljö- och klimatpåverkan är det också självklart för oss att försöka hjälpa dem som har det svårt. Därför har vi har valt att stödja följande organisationer i deras arbete:

 

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar

Ett långsiktigt arbete över hela världen.
Vårt långsiktiga arbete med barnbyar, skolor, medicinkliniker och familjestärkande program sker i 135 länder runt om i världen. Ett arbete som gör att fler barn kan växa upp till trygga vuxna. Här kan du läsa om några av våra pågående projekt.
Läs mer om SOS Barnbyar på deras hemsida.

 

 FTS Säkra varje unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.
Läs mer om Stiftelsen FTS, Säkra Varje Unge på deras hemsida.


Cancerfonden

Vi är Företagsvän hos Cancerfonden. Cancerfonden vill besegra cancer genom att finansiera avancerad forskning, förebygga genom information om hälsosamma vanor (som berör tobak, alkohol, kost och motion) och uppnå en jämlik cancervård där man erbjuds den bästa vården utifrån sina förutsättningar. 
Läs mer om Cancerfonden på deras hemsida.

 

UNHCR

UNHCR skyddar människor på flykt.
På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och skapar lösningar för en bättre framtid.

Människor som är på flykt har ofta lämnat allt bakom sig för att göra den farliga resan till säkerhet. UNHCR är på plats i alla världens stora konflikter och ger människor akut nödhjälp som tak över huvudet, mat, vatten och sjukvård.

De flesta flyktingar vill återvända hem. När det inte är möjligt ger UNHCR dem en chans att bygga upp sina liv på nytt. 
Läs mer om UNHCR på deras hemsida.