Megatec Logo

Testat och godkänt

[three_fifth padding=”0 15px 0 0x”]

 

CE-märkning

Produkter som kan vara farliga för användaren som till exempel el-produkter, maskiner och leksaker måste vara CE-märkta.
Genom CE-märket intygar Megatec att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav i direktiv, vilka specificeras i harmoniserade Europastandarder.
CE-märket gäller för produkter i Sverige och övriga länder inom Europeiska unionen (EU) och utan märket får produkterna inte säljas. Det som gäller för EU-länder gäller även för länder inom EES, Europeiska ekonomiska samarbetsrådet.

 

Att uppfylla kraven för CE

En huvudregel inom EU är att en produkt som lagligen säljs inom ett EU-land, fritt ska kunna marknadsföras i de övriga länderna.
För de flesta produkter räcker det med en EG-försäkran om överensstämmelse att produkten uppfyller kraven medan det i andra fall är nödvändigt att få en bedömning av en tredjepart (provnings- eller certifieringsorgan).
För att undvika att en vara måste gå igenom samma godkännandeprocedur i varje land den säljs i, har EU ett system för att skapa förtroende över gränserna. Gemensamma europeiska riktlinjer för provnings-, certifierings- och ackrediteringsverksamhet finns i europeiska standarder. Därmed kan provningsresultat och certifikat från ett land accepteras av andra EU-länder.
För produkter på områden som täcks av direktiv är det i regel ett krav att provnings- och certifieringsorganisationerna är ”offentligt godkända”, s.k. ”anmälda organ”.
En produkt som uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som finns i direktiv enligt den nya metoden, får förses med ett CE-märke. När produkten är CE-märkt kan myndigheterna normalt inte neka den inträde på marknaden i någon av länderna. Köpare kan naturligtvis alltid ställa högre och kompletterande krav.

[/three_fifth]

CE_logo

 

 

Pan Logo 320

 

 

Pan2 320

 

 

cartes de crédit

 

 

Pan-Nordic

 

Alla kiosker och automater som ska användas för obevakade korttransaktioner som säljs i sverige måste vara godkända av PAN-NORDIC CARD ASSOCIATION.

För att få utrustning godkänd krävs att en lång lista med punkter uppfylls samt att endast godkända leverantörer av hårdvara används

Inför större projekt kan Megatec få nya godkännanden på befintliga biljettautomater och terminaler, detta görs då i samarbete med beställande kund.

 

Säkerhetskrav.

Stora kreditkortsföretag, som Visa och MasterCard har tagit fram gemensamma krav  för att förhindra kortbedrägerier och missbruk av kortdata.

PCI är ett initiativ för att utveckla regler och krav för att förhindra stöld av kortdata och förbättra säkerheten i korttransaktioner.

 

Obligatoriska krav.

Dessa krav gäller alla enheter som lagrar eller överför kortdata.
Chip och PIN

Terminalen måste stödja chip och PIN.
PCI-krav.

Det enklaste sättet att uppfylla PCI-kraven är att använda validerade produkter (kortläsare, terminaler, elektroniska kassaapparater, etc.) som inte hanterar eller inte kan släppa kortdata till exempel kortnummer, namn på kortinnehavaren, utgångsdatum, och säkerhetskoder (CVV / CVC), till handlaren eller annan obehörig person.