Megatec Logo

SF

I konkurrens med svenska och utländska leverantörer vann Megatec SF Bio´s upphandling av nya biljettautomater 2006.

”Biomaten” var på den tiden en av de första obemannade automaterna som hade godkänt (EMV) betalsystem för kreditkort med chip.

Merparten av alla Biobiljetter köps och/eller hämtas ut i Biomaten.
Megatec har tillverkat och levererat ca 300 st Biomater till SF Bio, Svenska Bio och SF Kino.

sf