Megatec Logo

SF, Biomater

Megatec levererar ytterligare 10 st Biomater till SF.

Totalt har Megatec tillverkat och levererat ca 300 st Biomater till SF. De finns på SF Bio, Svenska Bio och SF Kino.

Merparten av alla Biobiljetter köps och/eller hämtas ut i Biomaten.