Megatec Logo

Hofors kommun, Torsåker kompletterar med fler Turistterminaler.

Terminalerna används i ett projekt för Turistskyltning på Hembygdsgårdar och i gruvorna i Torsåker.