Megatec Logo

VD har ordet

 

God framtida potential

”Det är fortsatt goda förutsättningar för våra produkter och det råder ingen tvivel om

att det finns ett grundläggande behov  av effektiviseringar i form av

självbetjäningsterminaler och digitala skyltar i publika miljöer oavsett

konjunktursvängningar.”

 

Megatec har sedan 1992 arbetat med egen utveckling av innovativa produkter för att

hjälpa företag och organisationer med smarta lösningar som t ex

självbetjäningsterminaler och digitala skyltar för både inom- och utomhusbruk.

 

Vi arbetar nära kunden i hela processen från idé till färdig produkt med en flexibel

modell som ändå tillåter snabba ledtider.

Svensk tillverkning och bra kvalitet är grundbulten i vårt erbjudande.

Vår affärsmodell fungerar mycket bra och vi noterar med glädje att kunderna är nöjda

med resultatet av vårt arbete.

 

Under årens lopp har Megatec vunnit flera utmärkelser som Årets Superföretag,

Årets Tillväxtföretag och TRIP Award.

 

Med absolut högsta kreditvärdighet och med en självfinansierad verksamhet står sig

Megatec starka för framtida utmaningar.

 

Hans Axelsson, VD