Megatec Logo

Clear Channel, Videoväggar

 

Megatec installerar för Clear Channel´s räkning ytterligare 2st videoväggar.

Videoväggarna som är på 138″ installeras på Slussens T-bana i Stockholm.

Eftersom montageplatsen är i en mycket trafikerad trappa måste installation ske nattetid då stationen är stängd.

Med hjälp av kraftiga byggställningar lyfts kapslingen till installationsplatsen för hand för att sedan bultas fast på väggen.

När väl kapslingen och frontglaset sitter på plats installeras all elektronik och videoväggen driftsätts.

Totalt har Megatec nu installerat 8st. Videoväggar på olika platser i Stockholms Tunnelbana.

 

Slussplan1 Slussplan2

 

clear-channel